Miasto Ustroń

Stowarzyszenie "Lipowiec"

43-450 Ustroń, ul. Szkolna 1
E-mail: stowarzyszenie_lipowiec@interia.pl

Osoby do kontaktu:
Małgorzata Kunc tel. 513 434 092
Michał Zając tel. 797 602 311

Stowarzyszenie Kulturalne „Równica”

43-450 Ustroń, ul. Partyzantów 2a
Tel. 698 185 122, 33 854 34 71, 608 395 045
E-mail: rownica.ustron@gmail.com
Strona www: rownica.ustron.pl

Osoby do kontaktu:
Łukasz Kopyciok - Prezes
Renata Ciszewska - Kierownik

Stowarzyszenie Miłośników Kultury Ludowej "CZANTORIA"

43-450 Ustroń, ul. Daszyńskiego 28
Tel. 506 115 868
E-mail: el@czantoria.ustron.pl
Strona www: czantoria.ustron.pl

Osoba do kontaktu:
Zbigniew Tyrna - Prezes

Stowarzyszenie Twórcze "Brzimy"

43 - 450 Ustroń, ul. Hutnicza 3
Tel. 509 227 660
E-mail: galeria@heczko.pl
Strona www: brzimy.ustron.pl

Osoba do kontaktu:
Kazimierz Heczko - Prezes

Stowarzyszenie "Ustrońskie Dożynki"

43-450 Ustroń, ul. Rynek 1
Tel. 697 127 697
E-mail: basiawisla@gmail.com

Osoby do kontaktu:
Jan Szwarc - Prezes
Barbara Jońca - Sekretarz

Towarzystwo Kontaktów Zagranicznych

43-450 Ustroń, ul. Rynek 1
Tel. 505 080 997

Osoba do kontaktu:
Jacek Piechocki - Prezes

Towarzystwo Kształcenia Artystycznego

43-450 Ustroń, ul. Rynek 1
Tel. 513 043 445

Osoba do kontaktu:
Elżbieta Sikora - zastępca Prezesa

Towarzystwo Miłośników Ustronia

43-450 Ustroń, ul. Hutnicza 3
Tel. 605 134 521
E-mail: tmubkubien@op.pl
Strona www: tmu.ustron.pl

Osoba do kontaktu:
Bożena Kubień - Prezes

Stowarzyszenie Miłośników Kuźni Ustroń

43-450 Ustroń, ul. Hutnicza 3
Tel. 33 584 29 96, 697 661 300
E-mail: karol.brudny@gmail.com
Strona www: smkuznia.ustron.pl

Osoba do kontaktu:
Karol Brudny - Prezes

Stowarzyszenie Miłośników Zabytkowej Motoryzacji “Rdzawe Diamenty"

43-450 Ustroń, ul. Partyzantów 1
Tel. 605 356 315
E-mail: rdzawe.diamenty@o2.pl
Strona www: facebook.com/rdzawe.daimenty

Osoba do kontaktu:
Remigiusz Dancewicz - Prezes

Stowarzyszenie "Jaszowiec"

43-450 Ustroń, ul. Wczasowa 21
Tel. 606 888 500
E-mail: jaszowiec@interia.eu

Osoba do kontaktu:
Andrzej Sczepanek - Prezes

Gromada Górali na Śląsku Cieszyńskim z/s w Ustroniu

43-450 Ustroń, ul. Hutnicza 3
Tel. 606 317 880
E-mail: sztefek@ustron.pl
Strona www: gorale.ustron.pl

Osoba do kontaktu:
Jan Sztefek - Prezes
Herb Ustroń

Miasto Uzdrowisko

USTROŃ

Adres: 43-450 Ustroń, Rynek 1
Telefon: +48 33 85 79 300
biuropodawcze@ustron.pl
www.ustron.pl