Miasto Ustroń

Towarzystwo Miłośników Ustronia

43-450 Ustroń, ul. Hutnicza 3
Tel. 605 134 521
E-mail: tmubkubien@op.pl
Strona www: tmu.ustron.pl

Osoba do kontaktu:
Bożena Kubień - Prezes
Herb Ustroń

Miasto Uzdrowisko

USTROŃ

Adres: 43-450 Ustroń, Rynek 1
Telefon: +48 33 85 79 300
biuropodawcze@ustron.pl
www.ustron.pl