Miasto Ustroń

Stowarzyszenie "Lipowiec"

43-450 Ustroń, ul. Szkolna 1
E-mail: stowarzyszenie_lipowiec@interia.pl

Osoby do kontaktu:
Małgorzata Kunc tel. 513 434 092
Michał Zając tel. 797 602 311
Herb Ustroń

Miasto Uzdrowisko

USTROŃ

Adres: 43-450 Ustroń, Rynek 1
Telefon: +48 33 85 79 300
biuropodawcze@ustron.pl
www.ustron.pl