Miasto Ustroń

Chrześcijańska Misja Pomocy Ludziom Uzależnionym „Nowa Nadzieja” Oddział w Ustroniu

43-450 Ustroń, ul. Daszyńskiego 75
Tel. 600 346 967
Strona www: betel.kz.pl

Osoba do kontaktu:
Jan Śliwka - Koordynator

Polskie Towarzystwo Inżynierii Stomatologicznej

43-450 Ustroń, ul. Słoneczna 2
Tel. 33 854 40 90
E-mail: sekretariat@wsid.edu.pl

Osoba do kontaktu:
Prof. Rajmund Orlicki - Prezes

Stowarzyszenie Przyjaciół Zwierząt „AS” Animals Security

43-450 Ustroń, ul. Rynek 4
Tel. 33 854 28 03

Osoby do kontaktu:
Marzena Szczotka - Prezes
Barbara Kaczorowska - Wiceprezes

Ustrońskie Stowarzyszenie Trzeźwości- Klub Abstynenta "Rodzina"

43-450 Ustroń, ul. Rynek 4
Tel. 661 259 624

Osoba do kontaktu:
Ryszard Głowiński - Przewodniczący

Polskie Towarzystwo Reumatologiczne Oddział Śląski

43-450 Ustroń, ul. Szpitalna 11
Tel. 33 854 26 40
E-mail: sekretariat@reumatologiczny.pl
Strona www: reumatologia.ptr.net.pl

Osoba do kontaktu:
dr n. med. Danuta Kapołka - Prezes
Herb Ustroń

Miasto Uzdrowisko

USTROŃ

Adres: 43-450 Ustroń, Rynek 1
Telefon: +48 33 85 79 300
biuropodawcze@ustron.pl
www.ustron.pl