Miasto Ustroń
Miasto | Kontakt  

Kontakt

URZĄD MIASTA USTROŃ

43-450 Ustroń, Rynek 1
tel. +48 33 85 79 300
fax. +48 33 85 79 330

Godziny urzędowania:
od poniedziałku do piątku
w godzinach od 7.30 do 15.30

www.ustron.pl
www.miasto.ustron.pl
Spis telefonów i adresów email


Dokumenty prosimy składać
w Biurze Podawczym UM Ustroń - pok. nr. 2 (parter)
Adres skrytki ePUAP: /miastoustron/skrytka
E-mail: biuropodawcze@ustron.pl

! Informujemy że podany adres e-mail nie pełni roli skrzynki podawczej. Do wnoszenia spraw i wniosków drogą elektroniczną służy specjalne konto zarejestrowane na platformie PeUP (elektroniczna skrzynka podawcza). Podania i wnioski złożone na podany adres e-mail nie będą uznane za skutecznie wniesione. Zapraszamy do skorzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej.


NR RACH. BANKOWEGO:
ING BANK ŚLĄSKI S.A. O/Bielsko-Biała
60 1050 1070 1000 0001 0102 5211

NIP i REGON Miasto Ustroń:
NIP 5482407434
REGON 072182344

POCZTA EMAIL USTRON.PL:

Urząd Miasta Ustroń udostępnia nieodpłatnie
mieszkańcom konta e-mail w domenie ustron.pl
Aby uzyskać takowe konto należy skontaktować
się z administracją serwisu miasto.ustron.pl

Kontakt z administratorami: 
Tel. 33 85 79 333, 33 85 79 346
E-mail: portal@ustron.pl 

Logowanie do poczty:
www.ustron.pl/webmail

SERWIS MIASTO.USTRON.PL:

Serwis www.miasto.ustron.pl jest
oficjalnym internetowym
serwisem Urzędu Miasta Ustroń.

Kontakt z administratorami:
Tel. 33 85 79 33333 85 79 347
E-mail: portal@ustron.pl


SERWIS USTRON.PL:

Serwis www.ustron.pl jest
oficjalnym internetowym
serwisem Miasta Ustroń.

Kontakt z administratorami:
Tel. 33 85 79 328, 33 85 79 348
E-mail: promocja@ustron.pl


REKLAMA W SERWISIE USTRON.PL

Serwis www.ustron.pl udostępnia
osobom, instytucjom, firmom możliwość
dzierżawy powierzchni reklamowej.

Kontakt z administratorami:
Tel. 33 85 79 328
E-mail: promocja@ustron.pl


INSPEKTOR OCHRONY DANYCH
Marek Landowski

Kontakt:
E-mail: iodo1@odo.ustron.pl
Herb Ustroń

Miasto Uzdrowisko

USTROŃ

Adres: 43-450 Ustroń, Rynek 1
Telefon: +48 33 85 79 300
biuropodawcze@ustron.pl
www.ustron.pl