Miasto Ustroń

Poczta e-mail

Urząd Miasta Ustroń udostępnia nieodpłatnie mieszkańcom konta e-mail w domenie ustron.pl.
Aby uzyskać takowe konto należy skontaktować się z administracją serwisu miasto.ustron.pl.

Administracja serwisu

Kontakt z administratorami
Tel. 33 8579 333, 33 8579 346, 33 8579 347
E-mail: portal@ustron.pl

Uwagi do serwisu 
Wszystkich Mieszkańców Ustronia, Gości oraz Użytkowników serwisu internetowego miasto.ustron.pl prosimy o zgłaszanie uwag i pomysłów dotyczących jego sprawniejszego i ciekawszego funkcjonowania. Jesteśmy otwarci na Państwa pomysły i propozycje, które jeśli nawet nie zostaną w 100% zrealizowane to na pewno zostaną solennie rozważone podczas dalszego rozwoju www.miasto.ustron.pl. Za wszelkie uwagi dziękujemy.

Subdomeny ustron.pl

Urząd Miasta Ustroń udostępnia nieodpłatnie subdomeny mieszkańcom Miasta Ustroń i podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą na terenie Miasta Ustroń, stowarzyszeniom i innym organizacjom prowadzącym działalność na terenie Miasta Ustroń.

Regulamin udostępniania subdomen
Wniosek o udostępnienie subdomeny

Wypełnione wnioski prosimy składać na Biurze Podawczym (pok. nr 2) w Urzędzie Miasta Ustroń.

Reklama

Miasto oferuje możliwość odpłatnego wynajmu powierzchni reklamowej w serwisie internetowym ustron.pl poprzez umieszczenia baneru reklamowego w poszczególnych bazach tematycznych oraz w innych miejscach serwisu internetowego.

Regulamin udostępniania powierzchni reklamowej
Protokół negocjacji
Herb Ustroń

Miasto Uzdrowisko

USTROŃ

Adres: 43-450 Ustroń, Rynek 1
Telefon: +48 33 85 79 300
biuropodawcze@ustron.pl
www.ustron.pl