Miasto Ustroń

Stowarzyszenie Kulturalne „Równica”

43-450 Ustroń, ul. Partyzantów 2a
Tel. 698 185 122, 33 854 34 71, 608 395 045
E-mail: rownica.ustron@gmail.com
Strona www: rownica.ustron.pl

Osoby do kontaktu:
Łukasz Kopyciok - Prezes
Renata Ciszewska - Kierownik
Herb Ustroń

Miasto Uzdrowisko

USTROŃ

Adres: 43-450 Ustroń, Rynek 1
Telefon: +48 33 85 79 300
biuropodawcze@ustron.pl
www.ustron.pl