Miasto Ustroń

Stowarzyszenie Nauczycieli Edukacji Początkowej Koło Nr 15 w Ustroniu

43-450 Ustroń, ul. Partyzantów 2
Tel. 603 952 162
E-mail: wspolpraca@bociany.edu.pl
E-mail Koła nr 15 w Ustroniu: klubklasa@poczta.onet.pl
Strona www: snep.edu.pl
Strona www: bociany.edu.pl

Osoba do kontaktu:
Monika Ewa Kosińska - Przewodnicząca Koła SNEP nr 15 w Ustroniu

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Rodzinie "Można Inaczej"

43-450 Ustroń, ul. Rynek 4/5
Tel. 33 854 33 99, 500 231 259
E-mail: osrodekmoznainaczej@vp.pl
Strona www: moznainaczej.org.pl

Osoby do kontaktu:
Iwona Werpachowska - Prezes
Monika Zawada - Wiceprezes, Kierownik

Towarzystwo Opieki nad Niepełnosprawnymi

43-450 Ustroń, ul. Wiejska 8
Tel. 883 697 889
E-mail: oerw@niepelnosprawniustron.pl
Strona www: niepelnosprawniustron.pl

Osoba do kontaktu:
Dorota Kohut - Prezes, Dyrektor Ośrodka

Stowarzyszenie Wspierania Edukacji Międzykulturowej

15-328 Białystok, ul. Świerkowa 20
Tel. 600 358 751
Strona www: swem.uwb.edu.pl

Osoba do kontaktu:
Dorota Misiejuk - Przewodnicząca

Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Rodzin „Ponad Granicami”

43-450 Ustroń, ul. Dominikańska 14
Tel. 661 312 311
E-mail: ponad.granicami@wp.pl
Strona www: ponadgranicami.pl

Osoba do kontaktu:
Jolanta Jurzykowska-Nawrat - Prezes
Herb Ustroń

Miasto Uzdrowisko

USTROŃ

Adres: 43-450 Ustroń, Rynek 1
Telefon: +48 33 85 79 300
biuropodawcze@ustron.pl
www.ustron.pl