Miasto Ustroń

Towarzystwo Kształcenia Artystycznego

43-450 Ustroń, ul. Rynek 1
Tel. 513 043 445

Osoba do kontaktu:
Elżbieta Sikora - zastępca Prezesa
Herb Ustroń

Miasto Uzdrowisko

USTROŃ

Adres: 43-450 Ustroń, Rynek 1
Telefon: +48 33 85 79 300
biuropodawcze@ustron.pl
www.ustron.pl