Miasto Ustroń

Stowarzyszenie "Ustrońskie Dożynki"

43-450 Ustroń, ul. Rynek 1
Tel. 697 127 697
E-mail: basiawisla@gmail.com

Osoby do kontaktu:
Jan Szwarc - Prezes
Barbara Jońca - Sekretarz
Herb Ustroń

Miasto Uzdrowisko

USTROŃ

Adres: 43-450 Ustroń, Rynek 1
Telefon: +48 33 85 79 300
biuropodawcze@ustron.pl
www.ustron.pl