Miasto Ustroń

Biblijne Stowarzyszenie Misyjne

43-450 Ustroń, ul. Cieszyńska 47, skr. poczt. 39
E- mail: wo_poland@bsm.org.pl
Strona www: bsm.org.pl

Osoba do kontaktu:
Jerzy Marcol - Prezes

Chrześcijańskie Stowarzyszenie „Miłość, Edukacja, Dojrzałość”

43-450 Ustroń, ul. Partyzantów 1, skr. poczt. 33
Tel. 33 854 25 97
E-mail: med@med.org.pl
Strona www: med.org.pl

Osoba do kontaktu:
Andrzej Żydek - Prezes

Chrześcijańskie Stowarzyszenie Ekumeniczne

43-450 Ustroń, ul. Daszyńskiego 28
Tel.  507 054 480, 663 361 789
E-mail: chse@ustron.pl

Osoba do kontaktu:
Łukasz Sitek - Przewodniczący

Ewangelickie Stowarzyszenie „Maria- Marta”

43-450 Ustroń, ul. Polańska 87 a
Tel. 33 854 11 29
E-mail: peau@wp.pl

Osoba do kontaktu:
Ks. Piotr Wowry - Prezes

Polskie Towarzystwo Ewangelickie Oddział w Ustroniu

43-450 Ustroń, Pl. Ks. K. Kotschego 4
Tel. 33 854 24 17
Strona www: ptew.org.pl

Osoba do kontaktu:
Danuta Pilch - Prezes

Stowarzyszenie Czytelnia Katolicka w Ustroniu

43-450 Ustroń, ul. Daszyńskiego 15
Tel. 660 455 640
E-mail: blanghammer@poczta.onet.pl
Strona www: czytelnia.klemens.beskidy.pl

Osoby do kontaktu:
Ks. Antoni Sapota - Prezes
Barbara Langhammer - Przewodnicząca
Herb Ustroń

Miasto Uzdrowisko

USTROŃ

Adres: 43-450 Ustroń, Rynek 1
Telefon: +48 33 85 79 300
biuropodawcze@ustron.pl
www.ustron.pl