Miasto Ustroń

Stowarzyszenie Miłośników Kuźni Ustroń

43-450 Ustroń, ul. Hutnicza 3
Tel. 33 584 29 96, 697 661 300
E-mail: karol.brudny@gmail.com
Strona www: smkuznia.ustron.pl

Osoba do kontaktu:
Karol Brudny - Prezes
Herb Ustroń

Miasto Uzdrowisko

USTROŃ

Adres: 43-450 Ustroń, Rynek 1
Telefon: +48 33 85 79 300
biuropodawcze@ustron.pl
www.ustron.pl