Miasto Ustroń

Stowarzyszenie "Jaszowiec"

43-450 Ustroń, ul. Wczasowa 21
Tel. 606 888 500
E-mail: jaszowiec@interia.eu

Osoba do kontaktu:
Andrzej Sczepanek - Prezes
Herb Ustroń

Miasto Uzdrowisko

USTROŃ

Adres: 43-450 Ustroń, Rynek 1
Telefon: +48 33 85 79 300
biuropodawcze@ustron.pl
www.ustron.pl