Miasto Ustroń

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów / Koło nr 2

43-450 Ustroń, ul. Daszyńskiego 28
Tel. 33 854 29 06, 854 32 29

Osoba do kontaktu:
Wincenty Janus - Prezes

Spotkania odbywają się w środy od godz. 10.00 w Miejskim Domu Kultury "Prażakówka"

Stowarzyszenie Kombatantów Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie

43-450 Ustroń, ul. Limbowa 8
Tel. 667 494 666

Osoba do kontaktu:
Władysław Heczko - Przewodniczący

Spotkania w każdy trzeci wtorek miesiąca od 10:00 w Miejskim Domu Kultury "Prażakówka"

Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych

43-450 Ustroń, ul. Daszyńskiego 28
Tel. 33 854 29 06, 854 25 24

Osoba do kontaktu:
Ludwik Gembarzewski - Przewodniczący

Spotkania odbywają się w poniedziałki od 10:00 w Miejskim Domu Kultury "Prażakówka"

Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej

43-450 Ustroń, ul. Daszyńskiego 28
Tel. 33 854 29 06

Osoba do kontaktu:
Bolesław Szczepaniuk - Przewodniczący

Spotkania odbywają się co drugi piątek miesiąca od 10:00 w Miejskim Domu Kultury "Prażakówka"
Herb Ustroń

Miasto Uzdrowisko

USTROŃ

Adres: 43-450 Ustroń, Rynek 1
Telefon: +48 33 85 79 300
biuropodawcze@ustron.pl
www.ustron.pl