Miasto Ustroń

Ewangelickie Stowarzyszenie „Maria- Marta”

43-450 Ustroń, ul. Polańska 87 a
Tel. 33 854 11 29
E-mail: peau@wp.pl

Osoba do kontaktu:
Ks. Piotr Wowry - Prezes
Herb Ustroń

Miasto Uzdrowisko

USTROŃ

Adres: 43-450 Ustroń, Rynek 1
Telefon: +48 33 85 79 300
biuropodawcze@ustron.pl
www.ustron.pl