Miasto Ustroń

Chrześcijańskie Stowarzyszenie „Miłość, Edukacja, Dojrzałość”

43-450 Ustroń, ul. Partyzantów 1, skr. poczt. 33
Tel. 33 854 25 97
E-mail: med@med.org.pl
Strona www: med.org.pl

Osoba do kontaktu:
Andrzej Żydek - Prezes
Herb Ustroń

Miasto Uzdrowisko

USTROŃ

Adres: 43-450 Ustroń, Rynek 1
Telefon: +48 33 85 79 300
biuropodawcze@ustron.pl
www.ustron.pl