Miasto Ustroń

Polskie Towarzystwo Ewangelickie Oddział w Ustroniu

43-450 Ustroń, Pl. Ks. K. Kotschego 4
Tel. 33 854 24 17
Strona www: ptew.org.pl

Osoba do kontaktu:
Danuta Pilch - Prezes
Herb Ustroń

Miasto Uzdrowisko

USTROŃ

Adres: 43-450 Ustroń, Rynek 1
Telefon: +48 33 85 79 300
biuropodawcze@ustron.pl
www.ustron.pl