Miasto Ustroń

Biblijne Stowarzyszenie Misyjne

43-450 Ustroń, ul. Cieszyńska 47, skr. poczt. 39
E- mail: wo_poland@bsm.org.pl
Strona www: bsm.org.pl

Osoba do kontaktu:
Jerzy Marcol - Prezes
Herb Ustroń

Miasto Uzdrowisko

USTROŃ

Adres: 43-450 Ustroń, Rynek 1
Telefon: +48 33 85 79 300
biuropodawcze@ustron.pl
www.ustron.pl