Miasto Ustroń

Chrześcijańska Misja Pomocy Ludziom Uzależnionym „Nowa Nadzieja” Oddział w Ustroniu

43-450 Ustroń, ul. Daszyńskiego 75
Tel. 600 346 967
Strona www: betel.kz.pl

Osoba do kontaktu:
Jan Śliwka - Koordynator
Herb Ustroń

Miasto Uzdrowisko

USTROŃ

Adres: 43-450 Ustroń, Rynek 1
Telefon: +48 33 85 79 300
biuropodawcze@ustron.pl
www.ustron.pl