Miasto Ustroń

Stowarzyszenie Przyjaciół Zwierząt „AS” Animals Security

43-450 Ustroń, ul. Rynek 4
Tel. 33 854 28 03

Osoby do kontaktu:
Marzena Szczotka - Prezes
Barbara Kaczorowska - Wiceprezes
Herb Ustroń

Miasto Uzdrowisko

USTROŃ

Adres: 43-450 Ustroń, Rynek 1
Telefon: +48 33 85 79 300
biuropodawcze@ustron.pl
www.ustron.pl