Miasto Ustroń

Polskie Towarzystwo Inżynierii Stomatologicznej

43-450 Ustroń, ul. Słoneczna 2
Tel. 33 854 40 90
E-mail: sekretariat@wsid.edu.pl

Osoba do kontaktu:
Prof. Rajmund Orlicki - Prezes
Herb Ustroń

Miasto Uzdrowisko

USTROŃ

Adres: 43-450 Ustroń, Rynek 1
Telefon: +48 33 85 79 300
biuropodawcze@ustron.pl
www.ustron.pl