Miasto Ustroń

Ustrońskie Stowarzyszenie Trzeźwości- Klub Abstynenta "Rodzina"

43-450 Ustroń, ul. Rynek 4
Tel. 661 259 624

Osoba do kontaktu:
Ryszard Głowiński - Przewodniczący
Herb Ustroń

Miasto Uzdrowisko

USTROŃ

Adres: 43-450 Ustroń, Rynek 1
Telefon: +48 33 85 79 300
biuropodawcze@ustron.pl
www.ustron.pl