Miasto Ustroń

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów / Koło nr 2

43-450 Ustroń, ul. Daszyńskiego 28
Tel. 33 854 29 06, 854 32 29

Osoba do kontaktu:
Wincenty Janus - Prezes

Spotkania odbywają się w środy od godz. 10.00 w Miejskim Domu Kultury "Prażakówka"
Herb Ustroń

Miasto Uzdrowisko

USTROŃ

Adres: 43-450 Ustroń, Rynek 1
Telefon: +48 33 85 79 300
biuropodawcze@ustron.pl
www.ustron.pl