Miasto Ustroń

Stowarzyszenie Kombatantów Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie

43-450 Ustroń, ul. Limbowa 8
Tel. 667 494 666

Osoba do kontaktu:
Władysław Heczko - Przewodniczący

Spotkania w każdy trzeci wtorek miesiąca od 10:00 w Miejskim Domu Kultury "Prażakówka"
Herb Ustroń

Miasto Uzdrowisko

USTROŃ

Adres: 43-450 Ustroń, Rynek 1
Telefon: +48 33 85 79 300
biuropodawcze@ustron.pl
www.ustron.pl