Miasto Ustroń

e-Urząd – dodaj do ulubionych!

Miasto Ustroń uczestniczy w realizacji projektu pn. "e-Urząd - dodaj do ulubionych! Wsparcie elektronicznej administracji Gmin Strumień, Brenna, Hażlach, Pawłowice i Zebrzydowice oraz Miasta Ustroń i Wodzisław Śląski", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt umożliwia mieszkańcom oraz klientom Urzędu Miasta Ustroń zrealizować m.in. usługę potwierdzania profilu zaufanego ePUAP (bezpłatna metoda uwierzytelniania obywateli w e-administracji, m.in. ePUAP, ZUS, CEIDG, urzędy).

e-Urząd – dodaj do ulubionych!

O profilu zaufanym

Profil zaufany jest bezpłatną metodą potwierdzania tożsamości obywatela w systemach elektronicznej administracji – to odpowiednik bezpiecznego podpisu elektronicznego, weryfikowanego certyfikatem kwalifikowanym. Wykorzystując profil zaufany obywatel może załatwić sprawy administracyjne (np. wnoszenie podań, odwołań, skarg) drogą elektroniczną bez konieczności osobistego udania się do urzędu.

Materiał informacyjny o profilu zaufanym

Istnieją dwie możliwości uzyskania profilu zaufanego.
Pierwsza z nich - potwierdzenie tożsamości w punkcie potwierdzenia profilu zaufanego - dostępna jest dla każdego obywatela. Wystarczy założyć konto na www.epuap.gov.pl, wypełnić wniosek o założenie profilu zaufanego, a następnie udać się do dowolnego punktu potwierdzenia celem potwierdzenia tożsamości. Wizyta w urzędzie jest jednorazowa.
Z drugiej możliwości – samozaufania – mogą korzystać osoby posiadające bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany ważnym certyfikatem kwalifikowanym. Wówczas wypełniając wniosek o założenie profilu zaufanego – sami, za pomocą bezpiecznego podpisu elektronicznego z ważnym certyfikatem kwalifikowanym, mogą potwierdzić swoje dane.

Film instruktażowy: wnioskowanie przez użytkownika o założenie profilu zaufanego

Profil zaufany działa jak odręczny podpis i jest odpowiednikiem bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego certyfikatem kwalifikowanym. Obywatel loguje się na www.epuap.gov.pl, wybiera usługę, którą chce zrealizować, wypełnia wniosek, podpisuje go profilem zaufanym, a następnie wniosek wysyła do urzędu.
Mogą pojawić się szczególne przypadki usług, dla których prawo wymaga stosowania bezpiecznego podpisu weryfikowanego certyfikatem kwalifikowanym, z różnych względów np. technicznych, bezpieczeństwa, czy też stosowanych standardów.

Wykorzystanie profilu zaufanego do załatwienia sprawy

Punkt potwierdzania profili zaufanych

Punkt potwierdzający potwierdza, przedłuża ważność lub unieważnia profile zaufane ePUAP.

W Urzędzie Miasta Ustroń, ul. Rynek 1, 43-450 Ustroń został uruchomiony punkt potwierdzający. Punkt potwierdzający zlokalizowany jest na parterze w pokoju nr 2 (Biuro Podawcze).

Dostęp do punktu potwierdzającego jest możliwy w godzinach pracy urzędu:
- od poniedziałku do piątku od godz. 7:30 do godz. 15:30.

Lista punktów potwierdzających
Herb Ustroń

Miasto Uzdrowisko

USTROŃ

Adres: 43-450 Ustroń, Rynek 1
Telefon: +48 33 85 79 300
biuropodawcze@ustron.pl
www.ustron.pl