Miasto Ustroń

Subdomeny ustron.pl

Urząd Miasta Ustroń udostępnia nieodpłatnie subdomeny mieszkańcom Miasta Ustroń i podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą na terenie Miasta Ustroń, stowarzyszeniom i innym organizacjom prowadzącym działalność na terenie Miasta Ustroń.

Regulamin udostępniania subdomen
Wniosek o udostępnienie subdomeny

Wypełnione wnioski prosimy składać na Biurze Podawczym (pok. nr 2) w Urzędzie Miasta Ustroń.
Herb Ustroń

Miasto Uzdrowisko

USTROŃ

Adres: 43-450 Ustroń, Rynek 1
Telefon: +48 33 85 79 300
biuropodawcze@ustron.pl
www.ustron.pl