Miasto Ustroń

Poczta e-mail

Urząd Miasta Ustroń udostępnia nieodpłatnie mieszkańcom konta e-mail w domenie ustron.pl.
Aby uzyskać takowe konto należy skontaktować się z administracją serwisu miasto.ustron.pl.

Kontakt z administratorami
Tel. 33 8579 333, 33 8579 346
E-mail: portal@ustron.pl


Dane konfiguracyjne

Adresy serwerów SMTP/POP3
Do konfiguracji programu pocztowego używamy następujących danych :

Użytkownik : adres email
Serwer Poczty Przychodzącej POP3: mali.ustron.pl
Serwer Poczty Wychodzącej SMTP: mail.ustron.pl

Serwer wymaga uwierzytelnienia
Logowanie do poczty:
www.ustron.pl/webmail
Herb Ustroń

Miasto Uzdrowisko

USTROŃ

Adres: 43-450 Ustroń, Rynek 1
Telefon: +48 33 85 79 300
biuropodawcze@ustron.pl
www.ustron.pl