Miasto Ustroń
Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu docelowego substancji w powietrzu (benzo(a)pirenu) Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu dopuszczalnego substancji w powietrzu (PM 2,5 - rok 2021) Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia średniodobowego poziomu dopuszczalnego substancji w powietrzu - POZIOM 1 (ROK 2021) Powiadomienie o wystąpieniu przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM -10 w powietrzu - POZIOM 2 - 15.02.2021 r. Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM -10 w powietrzu - POZIOM 2 - 15.02.2021 r. Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM -10 w powietrzu - POZIOM 2 - 10.02.2021 r. Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM -10 w powietrzu - POZIOM 2 - 9 /10.02.2021 r. Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM -10 w powietrzu - POZIOM 2 - 2.02.2021 r. Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM -10 w powietrzu - POZIOM 2 - 1.02.2021 r. Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM -10 w powietrzu - POZIOM 2 Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM -10 w powietrzu - POZIOM 2 Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM -10 w powietrzu - POZIOM 2 Powiadomienie o jakości powietrza Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM -10 w powietrzu - POZIOM 2 Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM -10 w powietrzu - POZIOM 3 Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM -10 w powietrzu - POZIOM 2 Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM -10 w powietrzu - POZIOM 2 Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM -10 w powietrzu Powiadomienie o przekroczeniu poziomu informowania i o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu !!! ALARM SMOGOWY !!! Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (101 – 150 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu !!! ALARM SMOGOWY !!! Powiadomienie o ryzyku przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 ALARM SMOGOWY Niekorzystne warunki aerosanitarne Wymiana kotłów na terenie Miasta Ustroń - podsumowanie 2017 ! Niska Emisja w Naszym Mieście. Powiadomienie o aktualnej jakości powietrza. BIEŻĄCE INFORMACJE ZE STACJI POMIAROWYCH 23.11.2018 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska Środowiska w Katowicach. Powiadomienie o aktualnej jakości powietrza. Wystapienie I poziomu ostrzegania. Prawidłowe spalanie. Wymiana kotłów na terenie Miasta Ustroń – na przełomie lat 2005-2016 ! Miasto Ustroń zawarło umowę z Centralnym Laboratorium Pomiarowo-Badawczym Sp. z o.o. na świadczenie usług w zakresie badania odpadów paleniskowych. Jak zachować się w wypadku wystąpienia przekroczeń poziomów dopuszczalnych substancji w powietrzu Uchwała antysmogowa Czystość powietrza Program Ograniczenia Niskiej Emisji 2012-2015 Program Ograniczenia Niskiej Emisji 2016-2020 Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Ustroń

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu docelowego substancji w powietrzu (benzo(a)pirenu)

Analiza wyników pomiarów benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10 ze stacji PMŚ w Dąbrowie Górniczej, Katowicach, Rybniku, Bielsku-Białej, Częstochowie, Godowie, Pszczynie, Tarnowskich Górach, Żywcu, Knurowie, Myszkowie za okres od 01.03.2020 do 28.02.2021 wskazuje na ryzyko przekroczenia średniorocznego poziomu docelowego dla benzo(a)pirenu na terenie całego województwa śląskiego.

W związku z powyższym w załączniku zamieszczamy "Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu docelowego substancji w powietrzu"

Powiadomienie o wystąpieniu przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM -10 w powietrzu - POZIOM 2 - 15.02.2021 r.

1. Powiadomienie o jakości powietrza zdnia 15.02.2021 r.
2. Powiadomienie o wystąpieniu przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM -10 w powietrzu - POZIOM 2 - 15.02.2021 r.

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM -10 w powietrzu - POZIOM 2 - 15.02.2021 r.

W załącznikach zamieszczono:

1. Powiadomienie o jakości powietrza zdnia 15.02.2021 r.
2. Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM -10 w powietrzu - POZIOM 2 - 15.02.2021 r.

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM -10 w powietrzu - POZIOM 2 - 10.02.2021 r.

W załączniku:

1. Powiadomienie o jakości powietrza  zdnia 11.02.2021 r.
2. Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM -10 w powietrzu - POZIOM 2 - 10.02.2021 r.

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM -10 w powietrzu - POZIOM 2 - 9 /10.02.2021 r.

W załączniku zamieszczono powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM -10 w powietrzu - POZIOM 2

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM -10 w powietrzu - POZIOM 2 - 2.02.2021 r.

W załączniku zamieszczono:

- aktualne powiadomienie o jakości powietrza;
- Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM -10 w powietrzu - POZIOM 2

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM -10 w powietrzu - POZIOM 2 - 1.02.2021 r.

W załączniku zamieszczono:

- aktualne powiadomienie o jakości powietrza;
- Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM -10 w powietrzu - POZIOM 2

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM -10 w powietrzu - POZIOM 2

Dokumenty dostępne w załączniku:

1. Powiadomienie o jakości powietrza;

2. Powiadomienie o ryzyku przekroczenia poziomu informowania dla PM - 10 - POZIOM 2

11.12.2020Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM -10 w powietrzu - POZIOM 2

Dokumenty dostępne w załączniku:

1. Powiadomienie o jakości powietrza;

2. Powiadomienie o ryzyku przekroczenia poziomu informowania dla PM - 10 - POZIOM 2

Powiadomienie o jakości powietrza

Dokument znajduje się w załączniku

04.12.2020Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM -10 w powietrzu - POZIOM 2

W załączeniku:

- powiadomienie o jakości powietrza;
- powiadomienie o przekroczeniu poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM-10 - POZIOM 2

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM -10 w powietrzu - POZIOM 2

1. Powiadomienie o jakości powietrza;

2. Powiadomienie o ryzyku przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM-10

Powiadomienie o przekroczeniu poziomu informowania i o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

W związku z niekorzystnymi warunkami aerosanitarnymi w załączniku zamieszczamy "Powiadomienie o przekroczeniu poziomu informowania

 i o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania  dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu "

!!! ALARM SMOGOWY !!!

W związku z bardzo niekorzystnymi warunkami aerosanitarnymi w załączniku zamieszkono powiadomienie o przekroczeniu poziomu alarmowego dla PM -10 (pył zawieszony) oraz o przekroczeniu poziomu informowania dla PM-10 (pył zawieszony).

!!! ALARM SMOGOWY !!!

W związku z możliwością wystąpienia bardzo niekorzystnych warunków aerosanitarnych w załączniku zamieszczamy "POWIADOMIENIE o ryzyku wystąpieniu przekroczenia poziomu alarmowego 150 µg/m3 dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu".

ALARM SMOGOWY

W związku z wystąpieniem bardzo niekorzystnych warunków aerosanitarnych m.in na obszarze powiatu cieszyńskiego w załączniku zamieszczamy:
1. Powiadomienie o jakości powietrza;
2. POWIADOMIENIE  o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (101 – 150 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

Niekorzystne warunki aerosanitarne

W związku z niekorzystnymi prognozami dotyczącycmi jakości powietrza w załączniku zamieszczamy nastepujące dokumenty:

1.Aktualne powiadomienie o jakości powietrza;

2. POWIADOMIENIE o ryzyku przekroczenia wartości dobowej 150 µg/m3  dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu (POZIOM II -    OSTRZEŻENIE);

BIEŻĄCE INFORMACJE ZE STACJI POMIAROWYCH 23.11.2018

BIEŻĄCE INFORMACJE ZE STACJI POMIAROWYCH wraz z PROGNOZOWANA JAKOŚĆ POWIETRZA (w oparciu o indeks jakości powietrza) .

Wymiana kotłów na terenie Miasta Ustroń – na przełomie lat 2005-2016 !

W naszym mieście już od 2005 r. realizowany jest „Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Miasta Ustroń”, (przyjęty Uchwałą Nr XXXIV/293/2005 Rady Miasta Ustroń z dnia 30 czerwca 2005 r). Wówczas dofinansowania na wymianę nieekologicznych źródeł ciepła udzielane były z własnych środków Miasta Ustroń. Łączne nakłady na ten cel wynosiły łącznie w latach 2005-2009 184 368,75 zł.

Miasto Ustroń zawarło umowę z Centralnym Laboratorium Pomiarowo-Badawczym Sp. z o.o. na świadczenie usług w zakresie badania odpadów paleniskowych.

Miasto Ustroń zawarło umowę z Centralnym Laboratorium Pomiarowo-Badawczym Sp. z o.o. na świadczenie usług w zakresie badania odpadów paleniskowych.  Osoba paląca śmieci w domowym piecyku, lub ogrodowym ognisku narusza przepis art. 191 Ustawy o odpadach (Dz.U. z 2018 r. poz. 21):
 „Kto wbrew zakazowi, termicznie przekształca odpady poza spalarniami odpadów lub współspalarniami odpadów, podlega karze aresztu lub karze grzywny”.
Herb Ustroń

Miasto Uzdrowisko

USTROŃ

Adres: 43-450 Ustroń, Rynek 1
Telefon: +48 33 85 79 300
biuropodawcze@ustron.pl
www.ustron.pl