Miasto Ustroń

Czyste Powietrze

Miasto Ustroń podpisało porozumienie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach dotyczące realizacji Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”. Informujemy, że jednocześnie została podpisana umowa z Fundacją Oddychaj Beskidami na świadczenie usług polegających na prowadzeniu punktu konsultacyjnego w ramach ww. programu.
Wszelkie informacje o programie i korzyściach z udziału w Programie "Czyste Powietrze" można uzyskać na stronie www.czystepowietrze.gov.pl
Punkt konsultacyjny, który rozpoczął swoją działalność od 18 października. 2021r. Mieszkańcy Miasta Ustroń będą mieli do dyspozycji 10 godzin konsultacyjnych tygodniowo. W trakcie wizyt udzielane będą informacje o programie „Czyste Powietrze” osobom zainteresowanym złożeniem wniosku o dofinansowanie. Ponadto możliwe będzie uzyskanie wsparcia w zakresie przygotowywania wniosków. Porad udzielały będą specjalnie przeszkolone osoby.

Punkt konsultacyjny mieszczący się na ul. J. Wantuły 47 w Ustroniu czynny będzie w:

poniedziałki - 15.30-18.00

środy - 15.30-18.00

soboty - 8.00-13.00
 
W celu usprawnienia obsługi osób zainteresowanych proszę o wcześniejsze uzgodnienie terminu spotkania drogą elektroniczną: adres e-mail czystepowietrze@ustron.pl
Herb Ustroń

Miasto Uzdrowisko

USTROŃ

Adres: 43-450 Ustroń, Rynek 1
Telefon: +48 33 85 79 300
biuropodawcze@ustron.pl
www.ustron.pl