Miasto Ustroń

O Ustroniu słów kilka ...

Pierwsza historyczna wzmianka o Ustroniu pochodzi z 1305 r. i zapisana jest w Księdze Uposażeń Biskupów Wrocławskich, w której, w wykazie wiosek zobowiązanych do płacenia dziesięciny, wymienione są m.in. Ustrona i Lyppowetz. I dlatego właśnie rok 1305 przyjęto umownie za datę założenia Ustronia, choć sama miejscowość jest niewątpliwie starsza. Ustroń od momentu powstania do czasów współczesnych przeszedł ogromną metamorfozę. 

Niewielka osada założona w beskidzkiej dolinie, przez siedem wieków istnienia zmieniła się w piętnastotysięczne miasto, będące popularnym ośrodkiem uzdrowiskowo – wypoczynkowym, znanym nie tylko w kraju, ale także poza jego granicami. Do rozwoju Ustronia przyczyniło się wiele pokoleń mieszkańców, którzy tu żyli, pracowali, zakładali rodziny i przekazywali następcom miłość do swojej ziemi. To piękne miejsce położone wśród gór i lasów, przecięte wstęgą rzeki Wisły, jest niewątpliwie tak dla dawnych jak i współczesnych mieszkańców Ustronia, najdroższym sercu zakątkiem – symbolicznym ojcowskim domem.
Ustroń w liczbach

Ludność - 15 345 osób

Położenie geograficzne i klimat
Położenie - N 49°43' E 18°49'
Wzniesienie n.p.m. - 350-995 mnpm
Suma opadów rocznych - 1200 mm
Temperatura powietrza (śred. roczna) - 6,8 °C
Średnia prędkość wiatru - 2,2 m/s
Okres wegetacyjny - 190-210 dni

Powierzchnia 5892 ha
Użytkowanie gruntów w hektarach:
grunty orne - 1592
sady - 69
łąki - 189
pastwiska - 570
drogi - 210
lasy i grunty leśne - 2725
tereny rekreacyjne - 147
pozostałe grunty i nieużytki - 390

Wody Mineralne
Odwiert U-3 - 11,4% - woda hipotermalna 27,8C, chlorkowo-sodowo-wapniowa, bromkowa, jodkowa, żelazista, borowa, radoczynna.
Odwiert U-3A - 12,73% - woda hipotermalna 32,8C chlorkowo-sodowo-wapniowa, bromkowa, jodkowa, borowa, radoczynna.


Więcej informacj statystycznych dotyczących Ustronia dostępnych jest na stronie:

http://www.polskawliczbach.pl/

 

Herb Ustroń

Miasto Uzdrowisko

USTROŃ

Adres: 43-450 Ustroń, Rynek 1
Telefon: +48 33 85 79 300
biuropodawcze@ustron.pl
www.ustron.pl