Miasto Ustroń

Wydział Administracji Elektronicznej

Tel. 33 85 79 346, 33 85 79 347

Kierownik Referatu Informatyki MICHAŁ GLAJC
Tel. 33 85 79 333

Naczelnik MAREK LANDOWSKI
Tel. 33 85 79 333

Wydział Inwestycji

Tel. 33 85 79 320, 33 85 79 356

Naczelnik DOROTA FIJAK
Tel. 33 85 79 319

Wydział Mieszkaniowy

Tel. 33 85 79 331

Naczelnik TERESA BURY
Tel. 33 85 79 321

Wydział Organizacyjny

Tel. 33 85 79 315

Biuro Podawcze  
Tel. 33 85 79 350
E-mail: biuropodawcze@ustron.pl 

Ewidencja działalności gospodarczej, zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
Tel. 33 85 79 354

Kadry
Tel. 33 85 79 357

Naczelnik IWONA BUJOK
Tel. 33 85 79 300

Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

Wymiar i księgowość podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i środków transportowych
Tel. 33 85 79 310, 33 85 79 311

Wymiar i księgowość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Tel. 33 85 79 342, 33 85 79 353

Wymiar opłaty uzdrowiskowej, windykacja i egzekucja
Tel. 33 85 79 305

Naczelnik WALDEMAR WĘGLORZ
Tel. 33 85 79 344

Wydział Prawny

Tel. 33 85 79 327

Naczelnik MARIA SIKORA 

Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego

Tel. 33 85 79 329, 33 85 79 345

Ewidencja ludności i dowody osobiste
Tel. 33 85 79 302

Naczelnik  ALICJA ŻYŁA
Tel. 33 85 79 303

Urząd Stanu Cywilnego

Tel. 33 85 79 325
E-mail: usc@ustron.pl

Kierownik BEATA CHLEBEK 

Straż Miejska

43-450 Ustroń, ul. A. Brody 16
Tel. 33 854 34 83
Kom. 604 558 321
E-mail: strazmiejska@ustron.pl

Komendant JACEK TARNAWIECKI
Herb Ustroń

Miasto Uzdrowisko

USTROŃ

Adres: 43-450 Ustroń, Rynek 1
Telefon: +48 33 85 79 300
biuropodawcze@ustron.pl
www.ustron.pl