Miasto Ustroń

Parafia Ewangelicko-Augsburska

43-450 Ustroń, pl. ks. Kotschego 4
Tel. 33 854 24 17
E-mail: peaustron@gmail.com
Strona www: ustron.luteranie.pl

Kościół Adwentystów Dnia Siódmego

43-450 Ustroń, ul. Długa 49
Tel. 33 854 37 70
Strona www: ustron.maranatha.pl

Kościół Zielonoświątkowy - Zbór "Betel"

43-450 Ustroń, ul. Daszyńskiego 75
Tel. 33 854 32 76
Strona www: betel.kz.pl

Zgromadzenie Zakonne Sióstr Boromeuszek

43-450 Ustroń, ul. Cieszyńska 11
Tel. 33 854 22 49
Herb Ustroń

Miasto Uzdrowisko

USTROŃ

Adres: 43-450 Ustroń, Rynek 1
Telefon: +48 33 85 79 300
biuropodawcze@ustron.pl
www.ustron.pl