Miasto Ustroń

Ustrońskie Towarzystwo Tenisowe

43-450 Ustroń, ul. Tartaczna 39
Tel. 601 543 669
E-mail: utt@ustron.pl

Osoba do kontaktu:
Janusz Śliwka
Herb Ustroń

Miasto Uzdrowisko

USTROŃ

Adres: 43-450 Ustroń, Rynek 1
Telefon: +48 33 85 79 300
biuropodawcze@ustron.pl
www.ustron.pl