Miasto Ustroń

Ustroński Klub Ekologiczny

43-450 Ustroń, ul. Grażyny 1
Tel. 665 205 278

Osoba do kontaktu:
Krystian Szymanek - Przewodniczący
Herb Ustroń

Miasto Uzdrowisko

USTROŃ

Adres: 43-450 Ustroń, Rynek 1
Telefon: +48 33 85 79 300
biuropodawcze@ustron.pl
www.ustron.pl