Miasto Ustroń

Uczniowski Klub Sportowy "Beskidy"

43-450 Ustroń, ul. Sportowa 5
Tel. 501 532 832
E-mail: klub@uksbeskidy.pl
Strona www: uksbeskidy.pl

Osoba do kontaktu:
Aleksander Panfil - Prezes
Herb Ustroń

Miasto Uzdrowisko

USTROŃ

Adres: 43-450 Ustroń, Rynek 1
Telefon: +48 33 85 79 300
biuropodawcze@ustron.pl
www.ustron.pl