Miasto Ustroń

Towarzystwo Wędkarskie „Ustroń”

43-450 Ustroń, ul. Sportowa 21
Tel. 510 528 118
E-mail: biuro@lowisko-twu.ustron.pl
Strona www: lowisko-twu.ustron.pl

Osoba do kontaktu:
Zbigniew Gluza - Prezes
Herb Ustroń

Miasto Uzdrowisko

USTROŃ

Adres: 43-450 Ustroń, Rynek 1
Telefon: +48 33 85 79 300
biuropodawcze@ustron.pl
www.ustron.pl