Miasto Ustroń

Towarzystwo Opieki nad Niepełnosprawnymi

43-450 Ustroń, ul. Wiejska 8
Tel. 883 697 889
E-mail: oerw@niepelnosprawniustron.pl
Strona www: niepelnosprawniustron.pl

Osoba do kontaktu:
Dorota Kohut - Prezes, Dyrektor Ośrodka
Herb Ustroń

Miasto Uzdrowisko

USTROŃ

Adres: 43-450 Ustroń, Rynek 1
Telefon: +48 33 85 79 300
biuropodawcze@ustron.pl
www.ustron.pl