Miasto Ustroń

Stowarzyszenie Zielona Inicjatywa

brak siedziby
Tel. 691 888 112
E-mail: radoslaw.slawomirski@wp.pl

Osoba do kontaktu:
Radosław Sławomirski - Przewodniczący
Herb Ustroń

Miasto Uzdrowisko

USTROŃ

Adres: 43-450 Ustroń, Rynek 1
Telefon: +48 33 85 79 300
biuropodawcze@ustron.pl
www.ustron.pl