Miasto Ustroń

Stowarzyszenie „Wspólnie dla Ustronia”

43-450 Ustroń, ul. Partyzantów 1
E-mail: stowarzyszenie@wspolniedlaustronia.pl
Strona www: wspolniedlaustronia.pl

Osoba do kontaktu:
Aleksandra Polak-Morkisz - Prezes
Herb Ustroń

Miasto Uzdrowisko

USTROŃ

Adres: 43-450 Ustroń, Rynek 1
Telefon: +48 33 85 79 300
biuropodawcze@ustron.pl
www.ustron.pl