Miasto Ustroń

Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych „Delta Partner”

43-400 Cieszyn, ul. Zamkowa 3a/1
Tel. 33 851 44 81
E-mail: biuro@deltapartner.org.pl
Strona www: deltapartner.pl

Osoba do kontaktu:
Bartosz Tyrna - Prezes
Herb Ustroń

Miasto Uzdrowisko

USTROŃ

Adres: 43-450 Ustroń, Rynek 1
Telefon: +48 33 85 79 300
biuropodawcze@ustron.pl
www.ustron.pl