Miasto Ustroń

Stowarzyszenie Wspierania Edukacji Międzykulturowej

15-328 Białystok, ul. Świerkowa 20
Tel. 600 358 751
Strona www: swem.uwb.edu.pl

Osoba do kontaktu:
Dorota Misiejuk - Przewodnicząca
Herb Ustroń

Miasto Uzdrowisko

USTROŃ

Adres: 43-450 Ustroń, Rynek 1
Telefon: +48 33 85 79 300
biuropodawcze@ustron.pl
www.ustron.pl