Miasto Ustroń

Stowarzyszenie Rekreacyjno- Sportowe „Czantoria”

43-450 Ustroń, ul. Partyzantów 2a
Tel. 662 263 822
E-mail: kontakt.srsczantoria@gmail.com
Strona www: srsczantoria.pl

Osoba do kontaktu:
Piotr Heczko - Prezes
Herb Ustroń

Miasto Uzdrowisko

USTROŃ

Adres: 43-450 Ustroń, Rynek 1
Telefon: +48 33 85 79 300
biuropodawcze@ustron.pl
www.ustron.pl