Miasto Ustroń

Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Ustronia

43-450 Ustroń, ul. Rynek 2, Sanatoryjna 7
Tel. 33 854 26 53
E-mail: informacja@ustron.pl
Strona www: spiru.teltom.com.pl

Osoba do kontaktu:
Andrzej Nowiński - Prezes
Herb Ustroń

Miasto Uzdrowisko

USTROŃ

Adres: 43-450 Ustroń, Rynek 1
Telefon: +48 33 85 79 300
biuropodawcze@ustron.pl
www.ustron.pl