Miasto Ustroń

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Rodzinie "Można Inaczej"

43-450 Ustroń, ul. Rynek 4/5
Tel. 33 854 33 99, 500 231 259
E-mail: osrodekmoznainaczej@vp.pl
Strona www: moznainaczej.org.pl

Osoby do kontaktu:
Iwona Werpachowska - Prezes
Monika Zawada - Wiceprezes, Kierownik
Herb Ustroń

Miasto Uzdrowisko

USTROŃ

Adres: 43-450 Ustroń, Rynek 1
Telefon: +48 33 85 79 300
biuropodawcze@ustron.pl
www.ustron.pl