Miasto Ustroń

Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Rodzin „Ponad Granicami”

43-450 Ustroń, ul. Dominikańska 14
Tel. 661 312 311
E-mail: ponad.granicami@wp.pl
Strona www: ponadgranicami.pl

Osoba do kontaktu:
Jolanta Jurzykowska-Nawrat - Prezes
Herb Ustroń

Miasto Uzdrowisko

USTROŃ

Adres: 43-450 Ustroń, Rynek 1
Telefon: +48 33 85 79 300
biuropodawcze@ustron.pl
www.ustron.pl