Miasto Ustroń

Stowarzyszenie Kierowców i Sympatyków Radio Taxi Zdrój w Ustroniu

43-430 Skoczów, ul. Targowa 24/30
Tel. 603 952 163

Osoba do kontaktu:
Bronisław Sopel - Prezes
Herb Ustroń

Miasto Uzdrowisko

USTROŃ

Adres: 43-450 Ustroń, Rynek 1
Telefon: +48 33 85 79 300
biuropodawcze@ustron.pl
www.ustron.pl