Miasto Ustroń

Śląskie Centrum Reumatologii, Rehabilitacji  i Zapobiegania Niepełnosprawności  im gen. Jerzego Ziętka w Ustroniu

43 - 450 Ustroń, ul. Szpitalna 11
Tel. 33 854 26 40
Fax 33 854 35 99
E-mail: szpital@reumatologiczny.pl
Strona www: reumatologiczny.pl
Herb Ustroń

Miasto Uzdrowisko

USTROŃ

Adres: 43-450 Ustroń, Rynek 1
Telefon: +48 33 85 79 300
biuropodawcze@ustron.pl
www.ustron.pl