Miasto Ustroń

Śląskie Centrum Rehabilitacji i Prewencji

43-450 Ustron, ul. Zdrojowa 6
Tel. 33 854 16 32, 33 854 41 85
Fax 33 854 25 86
E-mail: scr@scr-ustron.com.pl
Strona www: scr-ustron.com.pl
Herb Ustroń

Miasto Uzdrowisko

USTROŃ

Adres: 43-450 Ustroń, Rynek 1
Telefon: +48 33 85 79 300
biuropodawcze@ustron.pl
www.ustron.pl