Miasto Ustroń

Śląska Fundacja "Błękitny Krzyż"

43-300 Bielsko -Biała, ul. Mostowa 1
Tel: 33 817 28 38
E-mail: sekretariat@bk-europe.pl
Strona www: bk-europe.pl

Osoba do kontaktu:
Roman Wojnar - Dyrektor
Herb Ustroń

Miasto Uzdrowisko

USTROŃ

Adres: 43-450 Ustroń, Rynek 1
Telefon: +48 33 85 79 300
biuropodawcze@ustron.pl
www.ustron.pl