Miasto Ustroń

Sanatorium Uzdrowiskowe Rosomak

43-450 Ustroń, ul. Zdrojowa 2
Tel. 33 856 50 99
E-mail: rosomak@uzdrowisko-ustron.pl
Strona www: uzdrowisko-ustron.pl

Ustrońskie Centrum Rehabilitacji Onkologicznej i Limfologii ROSOMAK
Tel. 33 854 25 37 wew. 611
E-mail: ucrol@uzdrowisko-ustron.pl
Herb Ustroń

Miasto Uzdrowisko

USTROŃ

Adres: 43-450 Ustroń, Rynek 1
Telefon: +48 33 85 79 300
biuropodawcze@ustron.pl
www.ustron.pl